Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Loyaliteitsprogramma zoals uitgevoerd door Inntel Hotels in de Deelnemende Hotels.

1.2 Het Gifts & More Programma (hierna genoemd: "Gifts & More") beloont boekers, welke vaak overnachtingen of vergaderingen boeken in Inntel Hotels en versterkt de band tussen de individuele hotels en hun boekers en streeft naar het creëren van loyaliteit ten opzichte van het merk Inntel Hotels.

1.3 Alle Inntel Hotels nemen deel aan Gifts & More.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en condities kunnen naar de discretie en keuze worden aangepast door Inntel Hotels.

Artikel 2 Gifts & More Lidmaatschap

2.1 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden als lid van Gifts & More en iedere persoon kan slechts één keer lid worden.

2.2 Om zich aan te melden voor een Gifts & More lidmaatschapsnummer dient de aanmelder alle verplichte velden in te vullen op het lidmaatschapsformulier, welke te vinden is op www.inntelhotels.nl. Leden die niet voor zakelijke doeleinden boeken en zonder zakenadres worden niet geaccepteerd.

2.3 Ieder Gifts & More lid is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonlijke gegevens. Het lid is verplicht Inntel Hotels te informeren bij veranderingen in naam, adres etc.

2.4 Ieder Gifts & More lid zal worden voorzien van een gebruikersidentificatie en een wachtwoord om toegang te verkrijgen tot een afgeschermd deel van www.inntelhotels.nl. De inhoud van dit afgeschermde deel is vertrouwelijk en is alleen toegankelijk voor dit Gifts & More. lid en uitsluitend voor zijn/haar persoonlijk gebruik. Leden kunnen geen rechten doen gelden op grond van de informatie beschikbaar op www.inntelhotels.nl.

2.5 Het Gifts & More lid is zelf verantwoordelijk voor het registreren van zijn/haar boekingen. Punten worden geregistreerd op een afgeschermd gedeelte van www.inntelhotels.nl, waarvoor een persoonlijke identificatiecode en wachtwoord nodig zijn. Overnachtingen en bijeenkomsten kunnen tot 6 maanden na aankomst worden geregistreerd. Inntel Hotels is op geen enkel moment verplicht vergeten boekingen te registreren.

Artikel 3 Opheffing lidmaatschap

3.1 Een lidmaatschap kan door Inntel Hotels naar believen worden opgeheven wanneer er gedurende 24 (vierentwintig) maanden geen Gifts & More punten zijn verzameld. Alle verzamelde Gifts & More punten vervallen op dat moment.

3.2 Een Gifts & More lid kan op ieder moment zijn lidmaatschap opzeggen. Alle verzamelde Gifts & More punten vervallen op dat moment.

3.3 Het Gifts & More lidmaatschap, inclusief enig cadeaucertificaat of voucher dat verstrekt is aan een Gifts & More lid kan door Inntel Hotels naar discretie van Inntel Hotels worden ingetrokken of tijdelijk ongeldig worden verklaard als een Gifts & More lid zijn/haar rekening bij één of meer Inntel Hotels niet voldoet.

Artikel 4 Gifts & More punten

4.1 Een Gifts & More lid heeft recht op Gifts & More punten wanneer hij/zij overnachtingen of vergaderingen boekt bij een deelnemend hotel. Een Gifts & More lid kan Gifts & More punten claimen voor elke verbleven hotelovernachting, elke geboekte vergaderruimte mits voor geldende tarieven zoals beschreven in 4.4.

4.2 De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor Gifts & More punten: alle belastingen die niet in de kamerprijs zijn opgenomen, bestedingen van een individuele gast in het hotel, parkeerkosten en inhuur bij derden.

4.3 Gifts & More punten kunnen niet worden ingewisseld voor punten van andere loyaliteitsprogramma's en vice versa.

4.4 Voor Gifts & More in aanmerking komende tarieven:

Logies: Alle tarieven komen in aanmerking voor Gifts & More punten, met uitzondering van:

  • Wholesale & FIT Rates
  • 3rd part Internet Rates
  • Travel Agent Rates
  • Package Rates


Bijeenkomsten:
Alle tarieven die rechstreeks (zonder tussenkomst van een intermediair) bij Inntel Hotels zijn gereserveerd, exclusief inhuur bij derden en parkeerkosten.

4.5 Gifts & More punten kunnen niet worden geclaimd voor boekingen gemaakt voordat het lidmaatschap definitief van kracht werd, zoals opgenomen in de boeken van Inntel Hotels.

4.6 Alleen het Gifts & More lid zelf kan punten sparen voor zijn/haar rekening. Gifts & More punten welke door twee Gifts & More leden worden geclaimd zullen slechts worden toegekend aan één van de twee.

4.7 Per besteedde Euro ontvangt een Gifts & More lid 5 punten. Het staat Inntel Hotels echter te allen tijde vrij het aantal Gifts & More punten voor iedere uitgegeven Euro of andere uitgegeven munteenheid aan te passen.

4.8 Gifts & More punten kunnen worden ingewisseld tegen verblijven in de Deelnemende Hotels, tegen waardevouchers, cadeauvouchers en cadeaus.

4.9 Alle claims voor Gifts & More punten dienen te worden geregistreerd in de systeem voor puntenregistratie op www.inntelhotels.nl. Registraties welke via fax, brief of telefonisch binnenkomen worden niet gehonoreerd.

4.10 Gifts & More punten worden toegekend na controle door het betreffende hotel.

4.11 Inntel Hotels behoudt zich het recht voor om het account van een lid die onrechtmatig punten heeft verkregen te debiteren.

4.12 Verkregen Gifts & More punten zijn maximaal 2 jaar geldig.

Artikel 5 Inwisselen van Gifts & More punten

5.1 Gifts & More leden kunnen Gifts & More punten inwisselen voor gratis overnachtingen in deelnemende hotels, voor vouchers of vouchers in cadeauverpakking die gebruikt kunnen worden in deelnemende hotels en voor de aanschaf van producten via de webshop op www.inntelhotels.nl. De wisselkoers wordt bepaald door Inntel Hotels. Deze wisselkoers kan uitsluitend door Inntel Hotels gewijzigd worden.

5.2 Bestelde cadeaus kunnen niet worden geruild en de gebruikte punten voor deze beloningen worden niet terug geboekt op de account.

5.3 Verloren, gestolen of verlopen cadeaus worden niet vergoed, vervangen of verlengd.

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens

6.1 Om het Gifts & More lid op de hoogte te brengen en te houden van de status van zijn of haar Gifts & More punten en/of lidmaatschap, zal Inntel Hotels het Gifts & More lid met enige regelmaat informeren over het Gifts & More programma met betrekking maar niet beperkt tot de puntenrekening, informatie met betrekking tot de administratieve afhandeling, marketingmateriaal van Inntel Hotels met betrekking tot aanbiedingen, promoties en producten, waarvan Inntel Hotels gelooft dat die interessant zijn voor het Gifts & More lid.

Als deelnemer aan het Gifts & More programma, heeft het Gifts & More lid toestemming gegeven voor het ontvangen van alle eerder genoemde zaken. Het Gifts & More lid kan echter op ieder moment deze toestemming intrekken voor dergelijke direct marketing activiteiten.